WELKOM OP DE SITE VAN
VV DE GEITEBUK.

Prins Albert I
Effe vuuerstèlle:
Ich bèn Albert van der Leeuwen 51 jaor, geboeare en getoeage in Thoear.
Ich woean same mèt mien vrouw Sonja en zoon Sem oppe Cunegondisstraot.
Aodste zoon van Wim van Bil en Josè van Ietje van de Meulenhof, broor van Luc.
In ‘t dageliks laeve bèn ich wirkzaam bij GEA in Wieërt.
Mien hobby’s zeen meziek make (bie de drumband vanne Kuueninklikke harmonie enne Prinsekepel), koeake bie koeakclub ’t Casserölke, wanjele en gezellig stappe mèt mien vrinj.
MIEER INFO

Schlager 2020

jeugdprins Noah lamsriks, prins Albert van der leeuwen, mark salemans, johan Munnecom
jeugdprins Noah lamsriks, prins Albert van der leeuwen, mark salemans, johan Munnecom
Prins Noah I
Effe vuuerstèlle:
Bèste Geitebuk en Geitebukskes,
Ich bèn Noah Lamerichs, 11 jaor geleje geboeare in ’t ziekehoes van Wieërt en
bèn daonao gaon woeane oppe Casino in Thoear.
Mien aojers zeen Hubert en Marielle Lamerichs en ich höb ouch nog ein zus Ivanka.
Door de waek zit ich in groep 7 van Basissjoeal “De Kuueningsspil”.
MIEER INFO

Schlager 2020

Te koup

Te koup vastelaovesvlag vanne Geitebuk 20 euro
Of bie de Buurtsuper Thoear of mail nao info@degeitebuk.nl
Insjriefformulier vastelaovesoptocht